Metaalunievoorwaarden

Metaalunievoorwaarden

Descotech Metal B.V.  is niet aansprakelijk voor schade door een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, indien de tekortkoming verband houdt met COVID-19 gerelateerde omstandigheden. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft de opdrachtgever in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst.